• Promou i participa en totes les activitats que fomenten la construcció d’una societat intercultural, que vetlli pels drets i la participació de tota la ciutadania, fomentant el respecte pels valors de la convivència, la diversitat cultural i la identitat. .
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •