• l’associació ECCIT treballa per a crear xarxa i sinèrgies entre persones i entre col·lectius per a reduir les desigualtats entre el nord i el sud i facilitar el desenvolupament sostenible de tots els pobles i fomenta l’intercanvi i el diàleg intercultural.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •