• La nostra associació participa activament en la dinamització comunitària amb les entitats de la Coordinadora d´ONG Solidàries de les Comarques Gironines, el teixit social i sindical de Girona i porta a terme projectes per a dinamitzar les escoles de les comarques gironines amb projectes socioeducatius que afavoreixin la participació de la comunitat d’immigrants amb l’escola.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •