• Aquest tipus de viatge va més enllà del mer turisme cultural i proposa fer una aproximació a la cultura marroquina, com a país veí i lloc d’origen de molts dels nostres conciutadans/anes. Es tracta d’una oportunitat per a conèixer la realitat social, política i cultural del Marroc, així com per a interaccionar i crear lligams amb la societat civil i el seu teixit associatiu i fer projectes transformadors in situ amb les persones autòctones afectades.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •