• Fomentar la integració del col·lectiu marroquí resident a les comarques de Girona i especialment la primera i segona generació del col·lectiu immigrant marroquí a la ciutat, és a dir, les filles i fills d´origen immigrant. El procés d’integració de l’alumnat nouvingut d’origen marroquí a les aules i al sistema educatiu de Catalunya, com un país de residència i de desenvolupament vital no triat per ells sinó per la seva família, no és fàcil ni immediat, sobretot tenint en compte la manca de participació de les famílies que provenen d´un sistema educatiu molt diferent al nostre.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •