•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Reunió dels membres de l’associació ECCIT per preparar la rebuda dels docents de l’intercanvi amb Xauen i per acabar de perfilar el programa pedagògic a la seu de la Coordinadora d’ONGs solidàries de Girona.


ECCIT prepara nou projecte de cooperació escolar a Gambia i Senegal per aquest curs escolar, Gràcies a l’implicació dels docents voluntaris.


Gran ambient i motivació per les tasques del voluntariat dels programes.